Участието на българските екипи в COST акция СА20130 „European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards“ е подпомогнато чрез два спечелени проекта към Фонд „Научни изследвания“ по Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST:

Проект „Европейска мрежа за микробиологично повлияна корозия“

Задръжте за повече информация

Договор КП-06-КОСТ/4/2022г.

Проф. Йолина Хубенова, дн

Институт по Електрохимия и Енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" - БАН

Проект „Нови подходи за смекчаване на последствията от микробиално повлияната корозия“

Задръжте за повече информация

Договор КП-06-КОСТ/5/2022г.

Проф. Марио Митов, дн

Югозападен Университет "Неофит Рилски"

bg_BGBulgarian